Vi tilbyder

Finansbogholderi

Hos S T Regnskab sørger vi for, at bogføringen bliver udført korrekt og i overensstemmelse med lovgivning. Brug tiden på det du er god til og lad os sørge for den løbende bogføring og administrative assistance. Vi har mulighed for at arbejde fra eget kontor og kører også gerne ud til dig. Vi arbejder primært med C5 og e-conomic.

Moms

Vi hjælper din virksomhed med beregning og afstemning af moms og sørger for at indberette til SKAT.

Momsangivelsen kan ofte være meget tidskrævende og kræver et godt overblik. Vi afstemmer og angiver din moms i overensstemmelse med fristerne for henholdsvis måneds-, kvartals- og halvårsmoms.

Lønadministration

Vi hjælper dig med at udarbejde løn til virksomhedens medarbejdere og sørger for at den bliver afregnet rettidigt. Vi hjælper også med at søge refusion i forbindelse med syge- og barselsfravær. Omfanget af de lønopgaver, vi skal håndtere for dig, aftales individuelt efter behov.