Ydelser

 • Finansbogføring
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Fakturering
 • Lønningsbogholderi
 • Dagpengerefusion
 • Indberetning til offentlige instanser
 • Momsafregning
 • Betalinger via netbank
 • Klargøring af regnskabsmateriale til revisor
 • Praktiske opgaver i forbindelse med opstart
 • Sortering og arkivering af bilag
 • Øvrige administrative opgaver
 • Selvangivelse og forskudsregistrering